ForsideÅbningstider og entreKontaktButikkenPolakkasernenStiftmuseetLink til Nordic Sugar

"ARRANGEMENTER"

 - Kan løbende ses her -

Sukkermuseet i Skoleferier
Fotokonkurrence 2017
Vinderbilleder 2017
Se mere herom længere nede


Vinderbilleder 2017

1. plads foto nr. 16 - Grethe Kristiansen2. plads foto nr. 25 - Lars Havn Eriksen
 


Delt 3. plads foto nr. 2 - Benni Bødker NielsenDelt 3. plads foto nr. 9 - Ib Mogensen


 

 

 Billedresultat for sukkerroer

FotokonkurrencE
2017


Emnet er roekampagnen:

Fotografierne max. 3 stk. med fotografens navn sendes på mail til sm@sukkermuseet.dk eller pr. brev (eller begge dele) til
Løjtoftevej 22, 4900 Nakskov.
 

Sidste frist for indlevering af billeder er d. 31. december 2017.

 

1.             præmie 500 kr. + 1 års medlemskab i
Foreningen Danmarks Sukkermuseum

2.             præmie 300 kr. + 1 års medlemskab i
Foreningen Danmarks Sukkermuseum

3.             præmie 200 kr. + 1 års medlemskab i
Foreningen Danmarks Sukkermuseum

 

Udvælgelsen af de 3 bedste billeder sker ved afstemning af de besøgende
i perioden 1. januar til 18. februar 2018
, hvor de besøgende får udleveret hver én stemmeseddel.

I år skal der igen stemmes på 3 billeder på hver seddel

Billederne vil blive hængt op i Sukkermuseet og desuden vil de blive lagt ind på hjemmesiden www.sukkermuseet.dk

Bemærk:
      Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos.
                                 

 

FOTOKONKURRENCE 2017
Indsendte billeder af emnet Roekampagnen
Herunder vil billederne blive vist
 Billede nr. 1Billede nr. 2Billede nr. 3Billede nr. 4Billede nr. 5Billede nr. 6Billede nr. 7Billede nr. 8Billede nr. 9Billede nr. 10Billede nr. 11Billede nr. 12Billede nr. 13Billede nr. 14Billede nr. 15Billede nr. 16Billede nr. 17Billede nr. 18Billede nr. 19Billede nr. 20Billede nr. 21Billede nr. 22Billede nr. 23Billede nr. 24Billede nr. 25Billede nr. 26Billede nr. 27Billede nr. 28Billede nr. 29Billede nr. 30Billede nr. 31Billede nr. 32Billede nr. 33

Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos

Top

Vidste du:

At en mand med en moderne roeoptager kan aftoppe, optage, rense og læsse 580 t roer på en dag.

I ”gamle dage” skulle der mere end 100 mand til at udføre samme arbejde.
 

Vidste du:

At sukkerudbyttet pr. hektar er steget fra 6,6 t i 1980 til 10,8 t i 2010

Det er en stigning på gennemsnitlig  0,14 t om året – og udviklingen ser ud til at fortsætte.


Vidste du:

 • At der i 2011 er 2 sukkerfabrikker tilbage i Danmark

 • At der tidligere var 9 sukkerfabrikker

 • At der produceres over 400.000 ton sukker i Danmark om året

 • At der produceres næsten 4.000 ton sukker i døgnet i  kampagnen

 • At roekampagnen normalt varer fra sidst i september til  først i januar året efter.

 • At der dagligt oparbejdes ca. 22.000 ton roer på fabrikkerne

 • At man høster ca. 8 ton sukker på et areal som en fodboldbane

 • At der er 20 km roerække på en ha

 • At alle roer tidligere blev luget 3 gange med håndkraft

 • At en familie ofte lugede op til 500 km roerække på en  sæson

 • At alle roer tidligere blev trukket op med håndkraft

 • At alt arbejde i roemarken i dag foregår mekanisk

 • At der i Danmark er ca. 1600 landmænd, der dyrker sukkerroer

 • At de har et gennemsnitsareal på ca. 25 ha med sukkerroer

 • At der normalt dyrkes roer hvert 4. år på den samme mark

 • At roerne sås sidst i marts og de sidste normalt høstes i december

 • At en roe giver ca. 160 g sukker eller 80 ”sukkerknalder”
                                                        

                                                                                                                                                                                                                Top