ForsideÅbningstider og entreKontaktButikkenPolakkasernenStiftmuseetLink til Nordic Sugar

- Kan løbende ses her -

Formandens beretning 2018

Sukkermuseet i Skoleferier
Fotokonkurrence 2018
Vinderbilleder 2017
Se mere herom længere nede


* Under reglerne for Fotokonkurrencen, vil de indsendt billeder kunne ses *

Fotokonkurrence

        2018                
Emnet er roekampagnen

Fotografierne max. 3 stk. med fotografens navn sendes på mail til sm@sukkermuseet.dk eller pr. brev (eller begge dele) til
Løjtoftevej 22, 4900 Nakskov.
 

Sidste frist for indlevering af billeder er d. 31. dec. 2018
 

 

1.             præmie 500 kr. + 1 års medlemskab i
                         Foreningen Danmarks Sukkermuseum

2.             præmie 300 kr. + 1 års medlemskab i
                         Foreningen Danmarks Sukkermuseum

3.             præmie 200 kr. + 1 års medlemskab i
                         Foreningen Danmarks Sukkermuseum

 

Udvælgelsen af de 3 bedste billeder sker ved afstemning af de besøgende       
                 
i perioden 1. januar til 17. februar 2019
 
hvor de besøgende får udleveret hver én stemmeseddel.

I år skal der igen stemmes på 3 billeder på hver stemme- seddel

Billederne vil blive hængt op i Sukkermuseet og desuden vil de blive lagt ind på hjemmesiden www.sukkermuseet.dk

Bemærk:

Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos.          
                                       

 Billede nr. 1Billede nr. 2Billede nr. 3Billede nr. 4Billede nr. 5Billede nr. 6Billede nr. 7Billede nr. 8Billede nr. 9Billede nr. 10Billede nr. 11Billede nr. 12Billede nr. 13Billede nr. 14Billede nr. 15Billede nr. 16Billede nr. 17


 


Sukkermuseet har brugsretten over de indsendte fotos

Top
 

Vinderbilleder 2017

1. plads foto nr. 16 - Grethe Kristiansen2. plads foto nr. 25 - Lars Havn Eriksen
 


Delt 3. plads foto nr. 2 - Benni Bødker NielsenDelt 3. plads foto nr. 9 - Ib Mogensen


 
 

Top

 Foreningen Danmarks Sukkermuseum

Ordinær generalforsamling den 19. marts 2018 – kl. 19:00

Formandens beretning:

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste års ordinære generalforsamling den 13. mats 2017.

På det første bestyrelsesmøde, den 25. april 2017, skulle bestyrelsen vælge en ny formand. Ingen havde lyst til at være formand. Bestyrelsen foreslog, at jeg tog jobbet som formand. Efter lidt debat, frem og tilbage, lovede jeg at tage jobbet i et år. Derefter blev opgaverne fordelt, og det har fungeret godt. Alle har ydet deres bidrag til at holde museet i gang. Det vil jeg gerne takke bestyrelsen for!

Vi brænder alle for dette museum, og ønsker det skal fortsætte langt ud i fremtiden.

Aktiviteter:

Hvad er der så forgået i det forløbne år?

Der er afholdt en intern afskedsreception for Preben jelsbak, hvori vi takkede for det store arbejde, han har lavet for museet. Et vellykket arrangement med mange deltagere.

Vi har haft et foredrag af Alex Frank Larsen i anledning af 100 års jubilæet for salget af de Dansk Vestindiske Øer. Arrangementet var støttet af Kulturstyrelsen med 5000,- kr. Der var fuldt hus, og vi måtte desværre sige nej til et par stykker, som ikke var tilmeldt. De 5000,- kr. skulle vi betale for foredraget. Alligevel lykkedes det os, at få lov, til (af kulturstyrelsen), at tage entré, hvilket medførte at vi tjente ca. 2500,- kr.

Vi har deltaget i Museumsrådets møde, som denne gang var i Kornmagasinet i Bandholm.

Det er repræsentanter fra vores lokale museer, som mødes og udveksler ideer og forslag til samarbejde på tværs.

Vi deltog i Nakskov kulturuge med en lille udstilling. Det var billeder og enkelte effekter, som omhandlede De Danske Vestindiske Øer.

Jørgen F. Larsen har deltaget i et arrangement i Krøyers Gaard – Nakskov, hvor børnene skulle fremstille roe-lygter. Det var et vellykket arrangement, som fortsætter til efteråret.  

Vi har haft møde med Turistchefen Marie Louise Frederichen.  Vi har et rigtigt godt samarbejde med vores lokale turistbureau. 

Vi har også haft et møde med Ulla Schaltz. Hun så vores museum, og vi fik drøftet videre samarbejde.

Hvert år holder vi en Nytårskur for alle, som deltager i det daglige virke på museet. Det er en påskønnelse, af det store arbejde, som bliver udført igennem året.

Registreringen af alle vores effekter er godt igen. Det er et kæmpe arbejde som Bjarne B. Hansen og Ingerlise Olsen tager sig af.

Fotokonkurrencen

Inger har været tovholder i dette arrangement. Museets besøgende har stemt på billederne. Inger havde tilpasset vinderkuverterne med de 4 præmier. Inger og jeg overrakte præmierne.

Tak til Birgitte og Mette, som trådte til da Jørgen Larsen var blevet syg.

Der var indkommet 33 billeder, som deltag i konkurrencen. Fredag den 9. marts havde vi præmieoverrækkelse. 1. pladsen – foto nr. 16 - Grethe Kristiansen. 2. pladsen -  foto nr. 25 - Lars Havn Eriksen. Delt 3. plads: A) Foto nr. 2 – Benni Bødker Nielsen. B) Foto nr. 9 – Ib Mogensen.

 Aftaler:

Vi har truffet aftale med Idrætsmærkeforeningen om lån af lokale og toiletter i stueetagen. Der er aftalt 200, kr. / gang. Det er en god ting, og virker godt, når vi får store selskaber.

Guider:

Vi har afholdt guidemøde den 18. maj.  Der var tilmeldt 23. På mødet har vi mulighed for at udveksle gensidig information.

Vi arbejder med at få penge til en storskærm til vores biograf. Det skulle samtidig gøre det nemmere for guiderne at betjene.

Vi har løbende søgt nye guider, men kun to har meldt sig. Det er Anne Merete Ludvigsen og Christian Bentsen. Velkommen til dem! De er allerede godt i gang.

Lokaler:

Vi taler ofte om nye lokaler til museet, men foreløbig har vi besluttet, at blive her.

Modelbyggerne:

Modellen af Nakskov Sukkerfabrik er snart færdig. Administrationsbygningen, roemodtagelse og siloer er på vej op i montren, som står klar. Et kæmpe arbejde er udført. En fantastisk flot model som vi kan være stolte af. Et udtal af timer har modelbyggerne brugt igennem årene. De startede kort efter, at vi åbnede her i år 2000. En stor tak til dem alle.

Markedsføring / Hjemmeside:

Vi har løbende arbejdet med markedsføring af museet. Hjemmesiden passer Dorrit Hansen. Jeg synes, at det er en flot og oplysende hjemmeside. Vi skal bare sørge for at meddele Dorrit, så retter hun til. På hjemmesiden kan man altid se vores nye arrangementer, kontaktpersoner, og link til mange af vores film. Dorrit laver også en oversigt, som viser antal besøgende på hjemmesiden, og de film som er linket op til siden.

Vi har tegnet reklameannoncer flere steder. Det er dyrt, men det er også vigtigt, at gøre vores museum synligt. Jeg har lige sagt ja til et tilbud, hvor man skulle komme ud til 585.000 læsere. Det er et tillæg til aviser og dagblade, som udkommer i det meste af Jylland og Sjælland. Den 21. marts på Sjælland og den 24. marts 2018 i Jylland. Det drejer sig om 17 aviser og dagblade. Tillægget hedder ”Ferie Danmark 2018”.

Ud over ovennævnte, har vi også annonce i Visit Danmark, DCU, Den lille Gule, Det store feriemagasin og Lolland Falster 2018.

Der findes mange steder på internettet, hvor man kan se meget information.

Jeg bruger YouTube til mine film. Herfra kan Der linket op til vores hjemmeside. Ligeledes anvender jeg Facebook til at annoncerer nyheder.

Vi har fået fremstillet nye Brochurer.

Vi har en aftale med en distributør, som uddeler mange steder i vores region. De første 3000 er på vej ud. Omdelingen foregår over hele sommeren.

Derudover er vi med i de sædvanlige blade.

Som noget nyt har vi annonceret på infoskærmene på campingpladserne, Nakskov Fjord Camping og Hummingen Camping.

Vores lokale aviser støtter os meget. Især Folketidende og ExstraPosten er gode støtter, når vi skal have noget ud. Dem må vi ikke glemme, når vi laver reklamefremstød. En stor tak herfra!

Besøgende:

Vi har haft ca. 2300 besøgende.

På vores regnskab kan vi se, at entréindtægterne er steget med ca. 20.000, - kr.

Vi får besøg af flere busselskaber, med store grupper. En gruppe på 100 personer har bestilt tid til sommer. Andre busselskaber og rejsebureauer har også tilmeldt selskaber. Som noget nyt har vi haft besøg af en gymnasieklasse fra Tyskland.   

Medlemmer:

Vi har ca. 300 trofaste medlemmer, som støtter os. Det er vi meget glade for. Jeg håber de mener at få noget for pengene, eller støtter en god sag. En stor tak til dem! De skal huske på, at medlemskabet giver fri adgang, til museet, i vores normale åbningstider.

Sponsorer:

Uden vores trofaste sponsorer, ville det være meget svært, at få økonomien til at hænge sammen.

Nogle har støttet os helt fra starten. Dem skylder vi en stor tak!

 Bestyrelse og hjælpere:

Jeg synes, at vi har et godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har også nogle gode hjælpere til at få det praktiske til, at hænge sammen.

Stor tak til dem alle!

Arne Andreasen.

Vidste du:

At en mand med en moderne roeoptager kan aftoppe, optage, rense og læsse 580 t roer på en dag.

I ”gamle dage” skulle der mere end 100 mand til at udføre samme arbejde.
 

Vidste du:

At sukkerudbyttet pr. hektar er steget fra 6,6 t i 1980 til 10,8 t i 2010

Det er en stigning på gennemsnitlig  0,14 t om året – og udviklingen ser ud til at fortsætte.


Vidste du:

 • At der i 2011 er 2 sukkerfabrikker tilbage i Danmark

 • At der tidligere var 9 sukkerfabrikker

 • At der produceres over 400.000 ton sukker i Danmark om året

 • At der produceres næsten 4.000 ton sukker i døgnet i  kampagnen

 • At roekampagnen normalt varer fra sidst i september til  først i januar året efter.

 • At der dagligt oparbejdes ca. 22.000 ton roer på fabrikkerne

 • At man høster ca. 8 ton sukker på et areal som en fodboldbane

 • At der er 20 km roerække på en ha

 • At alle roer tidligere blev luget 3 gange med håndkraft

 • At en familie ofte lugede op til 500 km roerække på en  sæson

 • At alle roer tidligere blev trukket op med håndkraft

 • At alt arbejde i roemarken i dag foregår mekanisk

 • At der i Danmark er ca. 1600 landmænd, der dyrker sukkerroer

 • At de har et gennemsnitsareal på ca. 25 ha med sukkerroer

 • At der normalt dyrkes roer hvert 4. år på den samme mark

 • At roerne sås sidst i marts og de sidste normalt høstes i december

 • At en roe giver ca. 160 g sukker eller 80 ”sukkerknalder”
                                                        

                                                                                                                                                                                                                Top